Haber Hatay

Kamuda Tasarruf Çağı: Yeni Araç Alımı Yasak, Makam Araçlarına Sınırlama!

Kamu kurumlarında tasarruf tedbirleri Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girdi.


Kamu kurumlarında tasarruf tedbirleri Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girdi. Genelge kapsamında kamu kurumlarında yeni araç alımı 3 yıl süreyle yasaklanırken, makam araçları için de kısıtlamalar getirildi.

Genelgenin Önemli Maddeleri:

 • Yeni Araç Alımı Yasak: Savunma ve güvenlik hizmetleri hariç tüm kamu kurumlarında 3 yıl boyunca yeni araç alımı yapılamayacak.
 • TOGG Tercihi: Mevcut araçların tasfiyesi halinde elektrikli araç alımı için TOGG tercih edilebilecek.
 • Makam Araçlarına Sınırlama: Bakanlıklarda en fazla 3 araç makam aracı olarak kullanılabilecek. Belediye başkanları, genel sekreterler ve genel müdürler ise makam araçlarını sadece ev ve iş arasında gidiş-gelişlerde kullanabilecek.
 • Yabancı Araç Yasağı: Makam ve hizmet araçlarında yabancı menşeli araç kullanımı yasaklandı. Yabancı araçlarda en az %40 yerli katkı payı şartı aranacak.
 • Hizmet Araçlarında Verimlilik: Hizmet aracı olarak 1600 cc ve altı motorlu yerli ve elektrikli araçlar tercih edilecek.
 • Cep Telefonu Tahsisinde Kısıtlama: Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar, valiler ve belediye başkanları gibi üst düzey yöneticilere cep telefonu tahsisi yapılacak. Diğer kamu görevlilerine ise ihtiyaç durumunda cep telefonu tahsis edilebilecek.
 • Basın-Yayın Yasağı: Kamu kurumları basın-yayın organlarına ilan ve reklam veremeyecek.
 • Uzaktan Eğitim: Hizmet içi eğitim, konferans, seminer gibi faaliyetler uzaktan erişim yoluyla yapılacak.
 • Yurt Dışı Görevlendirmelerde Sınırlama: Yurt dışı geçici görevlendirmelerde ödenek aşımı yapılmayacak.
 • Temsil ve Ağırlama: Temsil ve ağırlama ödenekleri zorunlu haller dışında kullanılmayacak.
 • Personel Alımı: Emeklilik, istifa ve ölüm gibi nedenlerle oluşan boşluklar kadar yeni personel alımı yapılabilecek.
 • Mesai Ücreti Yasağı: Zorunlu haller dışında mesai ve nöbet ücreti ödenmeyecek.
 • Memurlara Kıyafet Yardımı: Memurlara toplu sözleşme gereği yapılacak giyecek yardımı, ayni olarak gerçekleştirilecek. Nakdi ödeme yapılmayacak.
 • Uçuş Milleri Kurumlara: Bedeli kamu kurumları tarafından karşılanan mal veya hizmetlerde karşılığında tahakkuk eden her türlü ayni ve nakdi menfaatler (havayolu şirketlerinin milleri dahil) şahıslar yerine kurumlar tarafından kullanılacak.
 • Yeni Hizmet Binası Yasağı: 3 yıl boyunca yurt içinde ve yurt dışında yeni hizmet binası alımı, kiralanması ve yapımı yasaklandı.
 • Genel Aydınlatmada LED Dönüşümü: Kamu binalarında genel aydınlatmada LED dönüşümü ve diğer enerji tasarrufu sağlayıcı tedbirler uygulanacak.
 • Servis Yasaklandı: Savunma ve güvenlik hizmetleri hariç, toplu taşıma olan yerlerde personel servisi hizmeti sonlandırılacak.
 • Tasarrufa Uyum Zorunlu: Genelgenin uygulanmasından her kademedeki yönetici sorumlu olacak.
 • Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi: Tasarruf tedbirlerine ilişkin veri ve raporlar Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemine girilecek.
 • Uymayan İhaleler İptal Edilecek: Genelge yayımı tarihi itibarıyla imzalanan tüm mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri ihaleleri gözden geçirilecek ve genelgeye aykırı olanlar iptal edilecek.

Bu tedbirler ile kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması hedefleniyor.

Onurcan Kurtay
Onurcan Kurtay [email protected]

Yorum yapmak için tıklayınız 0
Yorum Yazın (Üye olmadan da yorum yazabilirsiniz)
Yorumlar