Haber Hatay

İskenderun'da depremzede esnaflar için geçici işyeri konteynerları başvuruları başladı

İskenderun'da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde iş yerleri hasar gören esnaflar için geçici iş yeri konteynerleri tahsis edilecek.


İskenderun‘daki depremzede esnafa tahsis edilmek üzere AFAD Başkanlığı’nca yaptırılan İskenderun Çarşı için başvurular bugün itibariyle başladı. 06 Şubat tarihinde meydana gelen depremde ilçe merkez mahallelerinde faaliyet gösteren ve Hasar Tespit Komisyonunca  başvuru sayısına göre  Yıkık, Acil Yıkılacak, Ağır Hasarlı dükkanlar öncelikli olmak üzere, Orta Hasarlı  işyerleri için İskenderun Kaymakamlığı koordinesinde, İskenderun Eski Luna Park alanı  içerisinde yer alan  İskenderun Çarşı geçici işyeri  konteynerlarına başvurular 17 Ocak Çarşamba günü saat 17.00 mesai bitiminde sona erecek. 13 – 14 Ocak tarihlerinin de hafta sonuna denk gelmesine rağmen, İskenderun Kaymakamlığı’nda işyeri konteynerleri  için  kura başvuruları alınmaya devam edilecek. Yapılacak başvuruların, talep sahibi esnaf veya tacir tarafından (varsa noter tasdikli vekâletname ile vekili tarafından) Kaymakamlığa şahsen yapılması gerektiği belirtilirken, hak sahipliğinin ise kura ile belirleneceği ifade edildi.

İskenderun'da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde iş yerleri hasar gören esnaflar için geçici iş yeri konteynerleri tahsis edilecek.

İskenderun Çarşı için başvuru şartları:

 • 6 Şubat 2023 tarihinden önce İskenderun ilçe sınırları içerisinde yer alan merkez mahallelerde faal bir işyeri çalıştı( İskenderun ilçe sınırları içerisinde yeralan kırsal mahallelerden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Merkez ve kırsal mahallelerin listesi ekte yer almaktadır.)
 • Deprem öncesinde, İskenderun Ticaret ve Sanayi veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası gibi mesleki odalardan birine kayıtlı olmakve fiilen çalışır durumda olmak.
 • Vergi mükellefi olmak.
 • İş yeri hasar durumunun YIKILMIŞ, ACİL YIKILACAK, AĞIR HASARLI ve ORTA HASARLI olması ve tahsis tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde, mesleği icra etmeye yönelik mal, malzeme ve ekipman yerleştirilerek tahsis edilecek işyerini derhal faaliyete geçirebilir durumda olmak.
 • Başvuruda ibraz edilecek belgelerin güncel olması gerekmektedir.
 • Kaymakamlığımıza şahsen müracaat esnasında başvuru formu doldurulacak olup, yukarıda 2 . 3. ve 4. maddeleri tevsik edici belgeler teslim edilecektir.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı, Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, Hasar Tespit Raporu (Bina Askı Kodunu İçeren);Tüzel Kişiler için bu evraklara ek olarak imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi tevsik edici belgeler arasındadır.
 • Başvuru Formunda bulunan bilgileri eksik veya yanlış beyan ederek başvuru şartlarını genel ve özelde taşımayan esnaf ve tacirler re’sen elenecektir.
 • Vekâleten başvurulması halindenoter tasdikli vekâletname diğer dokümanlarla birlikte ibraz edilecektir.
 • Her esnaf veya tacire sadece 1 adet Prefabrik İşyeri tahsis edilecektir.
 • Hak sahipliği, kura ile belirlenecektir.
 • Kura çekiliş yeri ve zamanı, başvurusu geçerli olanlara bilahare duyurulacaktı

İskenderun'da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde iş yerleri hasar gören esnaflar için geçici iş yeri konteynerleri tahsis edilecek.

Önemli bilgi :Tahsis edilecek iş yeri konteynerları su tesisatı gerektiren ve gerektirmeyen iş kollarına göre idare tarafından  ayrıştırılarak ayrı kuralar halinde teslim edilecektir.

İşyeri konteynerleri 110 adet olup, bunlardan 5 adet işyeri konteyneri ofis faaliyeti yürüten esnaflara verilecektir.

Kuraya katılacak olan esnafların listesi kaymakamlık tarafından duyurulacaktır.

Onurcan Kurtay
Onurcan Kurtay [email protected]

Yorum yapmak için tıklayınız 0
Yorum Yazın (Üye olmadan da yorum yazabilirsiniz)
Yorumlar