Haber Hatay

İskenderun Belediyesi Meclisinde Yoğun Gündem

İskenderun Belediye Meclisi, Mayıs ayı birinci oturumunda kent planlaması ve personel hakları konularında önemli kararlar aldı. Toplantıda, 18 gündem maddesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.


İskenderun Belediye Meclisi, Mayıs ayı birinci oturumunu İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda 18 gündem maddesiyle gerçekleştirdi. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Başkan Dönmez yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, yakın orta ve uzun vadeli projelerle hedeflediği İskenderun için gece-gündüz demeden çalışacaklarını ifade etti.

Gündem maddeleri şöyle karara bağlandı:

– İskenderun Meydan Mahallesinde bulunan 3587 nolu parsel ve yakın çevresinin Park Alanı, Ticaret – Konut Alanı, Konut Alanı, İbadet Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı işlemlerine esas itirazlar sonrası yapılan değişiklikler, 14.12.2023 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilmiş olup, 2. askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların Belediyemiz Meclisinde görüşülerek gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu meclise sunulmadığı için gündem maddesi görüşülmedi.

– İskenderun 1.Etap (Karayılan Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile İskenderun Denizciler Mahallesini kapsayan alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı işlemlerine esas itirazlar sonrası yapılan değişikliklere yapılan itirazların görüşülmesi ile ilgili okunan İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

– İskenderun 2.Etap (Azganlık Mahallesi), 3.Etap (Sarıseki Mahallesi), 4.Etap (Bekbele Mahallesi) ve 7.Etap (Cırtıman Mahallesi) için ise 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planlarına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülerek gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar Komisyonu Raporları meclise sunulmadığı için gündem maddeleri görüşülmedi.

– İskenderun Pirinçlik Mahallesi 1378, 1379 ve 1681 Parseller ve yakın çevresini kapsayan alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, 04.01.2024 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilmiş olup, askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülerek gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

– İskenderun Pirinçlik (Büyükdere) Mahallesini kapsayan alana yönelik hazırlanan 6. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, 05.03.2024 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilmiş olup, askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülerek gerekli meclis karanının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi, İmar Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

– İskenderun Aşkarbeyli Mahallesi 5797 parsel meri imar planında Yurt Alanı olarak planlı olan alanın yapılaşma koşullarının yeniden düzenlemesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi, İmar Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

– 2. mıntıkada yer alan muhtelif mülkiyetlerin, Belediyemiz adına alınması ve imar mevzuatı yönünden yapılacak iş ve işlemlerin yapılabilmesi maksadı ile Belediye Başkanı Mehmet DÖNMEZ’e bahse konu parsellerle ilgili sözleşme (protokol) yapma yetkisi verilmesine yönelik gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile kabul edildi.

– Belediyemizde çalışan kamu personeline Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi, ödenecek tutar ile ilgili sözleşme içeriğinin belirlenmesi ve yetkili sendika ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalanması için Belediye Başkanı Mehmet DÖNMEZ’e yetki verilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile kabul edildi.

– Belediyemizin 2023 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

– 14. 02.10.2023 Tarih ve 105 sayılı Meclis Kararı ile alınan gelirler günümüz şartları değerlendirilerek yeniden belirlenmiş olup, Mecliste görüşülerek karar alınması ve karar tarihi itibari ile yürürlüğe girmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

– Belediye Meclisince stratejik planlama çalışmalarında görev almak üzere 5 kişiden oluşacak meclis üyesi seçilmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü teklifi, sonucunda Bestami Algün, Ali Rıza Kekeç, Adem Sönmez, Orhan Muşluoğlu, Filiz Özçörekçi, İlkay Abacı, Ahmet Gökay, Veysi Tarhan, Yılmaz Öztürk, Selahattin Sabun, Cemil Demir, Gassan Kuran ve Ali Aslan oy birliği ile seçilmiştir.

– 6 Şubat depreminin olumsuz etkilerinin biran önce giderilmesi maksadıyla Hamarat Yol Süpürme aracını (şoförü dâhil) temizlik yapılması amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Belediyemizde görevlendirilmesi düşünülmekte olup, bu konuda verilen hizmet şartlı bağışının 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin g bendi yine aynı kanunun 38. maddesinin g bendi hükmünce sözleşme yapılabilmesi ve verilecek hizmetin kabulü yönünde karar alınması ve Belediye Başkanı Mehmet DÖNMEZ’e yetki verilmesi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile kabul edildi.

– Dönmezoğlu İç ve Dış Ticaret Yatırım Anonim Şirketi ait 2 adet kamyon, 1 adet CAT 336 Ekskavatör, 1 adet 150 loder toplamda 4 adet araçla ilgili kullanım hakkı konusunda Dönmezoğlu İç ve Dış Ticaret Yatırım Anonim Şirketi ile sözleşme imzalama yetkisi ve şartlı bağış (kullanım bağış) konusunda Belediye Başkanı Mehmet DÖNMEZ’e yetki verilmesi ile ilgili Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile kabul edildi.

– Toplantı başında gündeme alınan Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Merhum İsa Taş’ın adının Muhtar İsa Taş olarak Mustafa Kemal Mahallesi 575. Sokağa verilmesi yönündeki yazılı önerge, oy birliği ile kabul edildi.

– 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesine göre MAYIS/2024 ayı 2. olağan meclis toplantısının tarih ve saatinin belirlenmesi sonucunda 07 Mayıs 2024 Salı Günü saat 14.00’da İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonunda yapılması oy birliği ile kabul edildi.

Onurcan Kurtay
Onurcan Kurtay [email protected]

Yorum yapmak için tıklayınız 0
Yorum Yazın (Üye olmadan da yorum yazabilirsiniz)
Yorumlar