Haber Hatay

Türk Şirketleri 23 Ekim 2023'te Önemli Sözleşmelere İmza Attı

23 Ekim 2023 tarihinde, çeşitli Türk şirketlerinden önemli gelişmeler yaşandı.


ASTOR... İspanya'da yerleşik özel bir firma ile 23.10.2023 tarihinde 1.635.000- EUR (Birmilyonaltıyüzotuzbeşbin Avro, 48.619.014.- TürkLirası TCMB Satış Kuru alınmıştır.) tutarında, Güç Transformatörü, satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 0,65 dir..

ASTOR... 28/09/2023 tarihli ihale komisyonu kararı ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından 08/09/2023 tarihinde gerçekleştirilen ''Toplam 104 adet 154/33.6 kV, 80/100 MVA Güç Transformatörü'' konulu ihaleye ilişkin olarak, 41 adet 154/33.6 kV, 80/100 mVA Güç Transformatörü, 5 adet 154/33.6 kV, 80/100 mVA GIS Güç Transformatörü olmak üzere toplam 46 adet iş kaleminde KDV hariç 1.574.000.000.- TL (Birmilyarbeşyüzyetmişdörtmilyon Türk Lirası) bedelle, Şirketimize ihale edilmiş ve ihale kararı kesinleşmişti, Türkiye Elektrik İletim AŞ. tarafından iş bu ihale kapsamındaki söz konusu ürünler şirketimize sipariş edilmiş olup, sözleşme bugün itibari ile imzalanmıştır.

CWENE... Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 5/1.h maddesi kapsamında, DEDAŞ Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'ye yapılan arazi uygulamalı GES başvurusu değerlendirilmiş olup; Eskişehir İlindeki bir araziye 3900 kWe kurulu gücünde, Lisansız Elektrik Üretimi Komisyonu tarafından oy birliği ile uygun bulunmuş ve GES yapımı için bağlantı şartlarının sağlanması koşulu doğrultusunda bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu alınmıştır. Söz konusu Güneş Enerjisi Santrali' nin şirketin öz tüketimine (kendi elektrik ihtiyacını karşılama amacıyla) yönelik devreye alınması ya da uygun ticari ve kanuni şartların oluşması durumunda 3. kişilere santralin satışı planlanmaktadır.

SISE... 06.06.2023 tarihinde imzalanan ve aynı tarihte kamuoyuna duyurulmuş olan Niyet Mektubu çerçevesinde, Türk teknoloji şirketi ICRON ile devam eden görüşmeler sonuçlandırılarak, Yönetim Kurulu'muzun 23.10.2023 tarihli kararı doğrultusunda, Şirketin %100 iştiraki olan Şişecam Investment B.V.'nin ICRON'a ortak olması tavsiye edilmiştir. İlgili karar çerçevesinde, 23.10.2023 tarihinde Şişecam Investment B.V. ile ICRON arasında bir Sermaye Artırımına İştirak Yolu ile Pay Alım Sözleşmesi akdedilmiştir.

İmzalanan sözleşme kapsamında Şişecam Investment B.V., ICRON'a başlangıçta %15,66 ve aşamalı olarak yapılacak yatırımlarla nihai olarak %33,09 oranında ortaklık sağlayacaktır. Sözleşme, ilerleyen dönemde Sisecam Investment B.V'nin ICRON'daki toplam payının %49'a kadar yükseltilmesine olanak tanıyacak, satın alım opsiyon hakkını da içermektedir.

TEZOL... Mersin-Tarsus 2.Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı sınırları içerisinde yer alan mevcut fabrikanın yanına yapılan yeni kağıt fabrikasının tüm altyapı, mekanik ve montaj çalışmaları tamamlanmış olup, üç aşamalı test sürecinin üçüncü ve son aşamasına gelinmiştir. Tesisin 30 gün içinde üretime geçirilmesi hedeflenmektedir.

PEGYO... Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.10.2023 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında; Şirketin yıllardır süren kronik problemleri, mevcut piyasa koşulları ve şirketin yeniden yapılanması kapsamında Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ("GYO") statüsünden çıkışı ve yatırım holding şeklinde tekrardan yapılanmasının tüm paydaşlar ve çıkar grupları için gerekli olduğu ve bu kapsamda alınan kararlar, Şirketin 10.10.2023 tarihli duyurusu ile KAP'ta duyurulmuş idi. Şirketimizin 19.10.2023 tarihli duyurusuyla; GYO'dan Yatırım Holding'e dönüşüm amacıyla SPK'ya 11.10.2023 tarihinde yaptığımız başvurumuza istinaden 18.10.2023 tarihinde şirkete ulaşan SPK yazısı ile; eksik evraklar nedeni ile başvurumuzun işlemden kaldırıldığı, evrakların tamamlanıp yeniden hazırlanarak tekrardan başvuru yapılması gerektiği bildirilmişti. Şirket tarafından ilgili başvurumuza istinaden eksik evraklar tamamlanarak, 23.10.2023 tarihinde SPK'ya yeniden başvuruda bulunulmuş

THYAO... Ortaklığı devam eden büyüme sürecinin desteklenmesi ve filo yenilemeleri için uçak üreticileri ve muhtelif uluslararası kiralama şirketleri ile görüşmelere devam etmektedir. Bu çerçevede Yönetim Kurulu, AerCap firmasından 2024 ve 2026 yılları arasında teslim alınmak üzere 25 adedi dar gövde ve 3 adedi geniş gövde olacak şekilde toplam 28 adet uçağın 144 ay süre ile kiralanmasına ve firmanın filomuzda kiralık olarak bulunan 6 adet A330-200 uçağının kiralama sürelerinin uzatılmasına karar vermiştir.

YYAPI... Yönetim Kurulunun 13.03.2023 tarihinde almış olduğu karar istinaden, Şirketin %29,90 hissesi oranında iştiraki olan Yeşil Global Enerji A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak; Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu izin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.10.2023 tarih ve 58/1286 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Yeşil Global Enerji A.Ş. tarafından ilgili izin yazısı ve ekli onaylı tadil metninin 23.10.2023 (bugün) tarihinde tebliğ alındığı şirketimize bildirilmiştir.

Kaynak: Hibya
Onurcan Kurtay
Onurcan Kurtay [email protected]

Yorum yapmak için tıklayınız 0
Yorum Yazın (Üye olmadan da yorum yazabilirsiniz)
Yorumlar